Thiết bị đo chuyên dụng độ rung cầm tay

Bạn có biết các thiết bị đo chuyên dụng bao gồm cả độ rung cầm tay 3116 của ACO nhỏ như một chiếc điện thoại di động. Nó có thể cho phép người dùng

Ngày 10 | 04 | 2017

Máy đo chuyên dụng nồng độ PH

Cấu tạo của bút đo TDS

Bạn có biết máy đo chuyên dụng đo nồng độ PH chính là một trong những dụng cụ chuyên dùng để có thể đo được nồng độ kiềm và độ chua của nước, để cho

Ngày 03 | 04 | 2017

Cấu tạo của bút đo TDS

TDS là tổng chất rắn hòa tan hay là tổng số các ion mang điện tích bao gồm cả khoáng chất, muối hoặc kim loại tồn tại trong một khối lượng nhất định

Ngày 17 | 01 | 2017